.

консултантска фирма в България

Компанията "International Web Service EOOD" управителят на домейн "facile.bg"

Компанията "International Web Service EOOD" си запазва правото да променя, спира, прекратява дори частично услуги, включително достъп до съдържание.

Компанията "International Web Service EOOD" също може да се въведе, по всяко време, достъп до ограничения услуги, изцяло или частично, без предизвестие и без да носят отговорност за всяко такова ограничение на услугата.

Съдържанието и услугите на "facile.bg" сайт са за лична и непрофесионални.
SВсички материали, публикувани на сайта, (включително, без ограничение, текстове, информационни статии, снимки, изображения, илюстрации, аудио- или видеозаписи, наричан също така наричат ​​тук "Съдържание") са защитени от законите за авторското право и са собственост на International Web Service EOOD компанията "или тези, които законно са съответните права.

Услугите на сайта и съдържанието му са защитени от авторско право, приложимо в момента са в сила в Италия и международните правила за авторското право. Читателят не може да променя, публикувате, предавате, да споделят, да възложат на потребителя по някаква причина, да играе (в допълнение отговарят на следните ограничения), преработи, разпространение, представяне, дават достъп или използвате за комерсиални цели по никакъв начин съдържанието или услугите ( включително софтуер и скриптове) на този сайт дори частично.
о Възпроизвеждане и събиране на всяко съдържание на сайта "facile.bg" по причини, различни от лична употреба е изрично забранено без изричното предварително разрешение в писмен вид само от председателя на сдружението или от носителя на правото авторското право, както е посочено на самия сайт.

Всяко не-лична информация на асоциацията, управителят на сайт и собственика на блога (включително предложения, идеи, дупка, видео и т.н.), които да получат право да използва, възпроизвежда, показва, изпълнява, модифицирате и разпространявате пускането каза не-лична информация. Разкриването на тази информация автоматично ще ги прехвърли безвъзмездно и с всички права и правомощия, за компанията "International Web Service EOOD".

Сайтът на "facile.bg" съдържа връзки към други интернет ресурси. Компанията "International Web Service EOOD" не носи отговорност за действителното достъпността и наличието на тези външни ресурси на своята интернет страница, нито съдържанието му. Поради това, читателят се приканва да се свържете с администратора или уеб администратора на такива външни сайтове, ако имате проблеми с по отношение на такова съдържание.

International Web Service eood Компанията "не носи отговорност за загуби или щети, настъпили поради неизпълнение от страна на потребителя, тези Общи условия, освен в случаите, в които те се дължат на виновно поведение от страна на Международен уеб услуга eood. Групата не носи отговорност за загуби или вреди, произтичащи от или свързани по някакъв начин с използването и експлоатацията на обекта, включително без ограничение, обезщетение за загуба на бизнес, загуба на печалба, прекъсване на бизнес, загуба на информация пазаруване, всякакви други парични загуби.

Читателят признава и изрично се съгласява, че сайтът "facile.bg" и всякакви допълнителни услуги се предоставят "както е" и "като на разположение."
E "изрично се изключват никакви гаранции от собственика на сайта.
Собственикът на сайта не гарантира:
(I), че сайтът, допълнителни услуги, отговарят на нуждите на читателя,
(II), че услугите на сайта ще бъдат осигурени непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки,
(III) очакванията на потребителя, че резултатите, получени от използването на сайта, на услугите са точни и надеждни
(IV), че качеството на продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени чрез сайта и / или софтуера може да отговори на нуждите на потребителите, или че
(v) всички грешки в публикувания материал са верни.

Всяко съдържание, изтеглени или получени от или чрез сайта получена на свое лично и единствено усмотрение и в единствената риска от потребители, които са единствено и изключително отговорни за повреди вашата компютърна система или загуба на данни, което е резултат от изтеглянето на подобно съдържание по друг начин или от които са използвали сайта на "facile.bg" и предлаганите от него услуги.

Тези условия за достъп са формулирани с оглед на приложимото законодателство на територията на Италианската република. Компетентният съд е Софийски градски съд (BG).

Читателят, за всички съобщения, свързани с тези условия за достъп, може да поиска от компанията "International Web Service EOOD", базирана в София (BG) бул. Гоце Делчев, 105, като се обадите на номера (+359) 888 841 098 или изпратете имейл на facile.bg@protonmail.ch