ПОМОЩ НА КОМПАНИЯТА
FACILE.bg ще анализира специфичните ви корпоративни нужди и ще ви насочи към най-доброто решение за Вас и вашата компания или група.
По-специално ще се занимаваме с:

Помощ за отваряне на компании (също с акции на приносител);

Помощ за корпоративно преместване;

Съдействие за корпоративна интернационализация;

Съдействие счетоводни услуги;

Търговия, износ, внос;

Услуги за внос / износ (ИНТРАСТАТ)

Данъчно планиране (корпоративно и лично);

Международни договори (Италия-България, Швейцария-България, Чехия-България);

Услуги за корпоративна правна помощ;

Установяване на фирма;

Нотариални услуги (автентични подписи, актове);

Преводачески услуги (също сертифицирани);

Управление на бизнес автомобили.
Услуги за компанияОсвен това, новата ви компания ще може да се възползва от услугата "временно обслужване" още от самото начало и толкова дълго, колкото искате.

Открийте услугата "временно офис"