ВРЕМЕННИ СЛУЖБИ
Вашият временен офис, пълен по желание, винаги е готов в България!
По-специално можете да се възползвате от:

временен офис (дори само за един ден) с малки секретарски услуги и презентации за персонални компютри/дисплеи;
заседателна зала (дори само за един ден) с малки секретарски услуги и презентации за персонални компютри/дисплеи;
система за конферентна телевизия на големи екрани, която да поддържа вашите срещи на разстояние;
Специален телефонен номер на компанията с многоезичен секретариат;
Физическо установяване на фирми (получаване на поща/изпращане на поща, документи, колети, гласова поща, запазен пощенски адрес за получаване на чувствителни документи).


Вашият временен офис