ЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧА
FACILE.bg ще бъде вашият ангел-пазител, който ще ви придружи по време на целия процес на прехвърляне на вашето гражданство в България, ограничавайки първоначалния си ангажимент до няколко дни работа (3) и само две кратки първоначални пътувания до България.
По-специално ще се занимаваме с:

Лична помощ за управление на пребиваването (документи и практики за пребиваване);


Услуги за проучване и управление на жилищни и мениджърски сметки (офис, местоживеене) и телефония ( интернет);


Помощ за управление на взаимоотношенията с банки (текущи и лични кредитни карти и корпоративни кредитни карти);


Обща лична помощ;Поддръжка на автомобила.
Нашите лични асистенти ще бъдат на разположение за всякакви по-нататъшни ваши нужди.
Servizi per l'imprenditoreНашите технически консултанти, благодарение на технологията Swiss Data Security , ви гарантират възможността да работите в интернет от всяка страна в пълна степен на неприкосновеност на личния живот.

Те също така ще ви помогнат да конфигурирате мобилните услуги в пълна степен на неприкосновеност на личния живот, за да се възползвате от скорошното законодателство на Европейския съюз относно "роуминга".