ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
FACILE.bg ще анализира специфичните ви ИТ нужди, включително тези, свързани с личната ви информация, и ще Ви насочи към най-доброто решение за вас и вашата компания или клон.
По-специално ще се занимаваме с:

Анализ на риска;

Осигуряване на сигурността на данните;

Защита на личния живот на пътуванията;

Сървърна защита;

Застраховане на сигурността на гласовите комуникации;

Осигуряване на сигурността на данните;

Правни и регулаторни аспекти, свързани с информационната сигурност. (включително съвети за GDPR).

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩНашите консултанти са високо специализирани и имат дългогодишен опит в областта на сигурността.

Всичките ни консултанти работят и с помощта на системите на Swiss Data Security SA (Швейцария).