Стартиране на услуги на офиси и клонове
По-специално ще се занимаваме с:

Управление на физически офиси (проучване за наемане/покупка/лизинг);Управление на човешките ресурси (търсене на квалифициран персонал);Компютърна поддръжка за офиси, включително комплекси (компании за разработка на софтуер, центрове за повикване)..
Нашите лични асистенти ще бъдат на разположение за всякакви по-нататъшни ваши нужди.
Услуги за предприемачаВ началната фаза новата ви компания може да се възползва от услугата "Временна служба", като намали разходите и елиминира мъртвите времена